Wat Is Doosschildpadden Schildrot?

Wat is doosschildpad schildpadden schildrot en hoe kun je de symptomen herkennen?

Bestaat er een behandeling voor schildpadrot, en hoe kan het worden voorkomen?

Het herkennen van ziektesymptomen bij uw doosschildpadden is een essentieel onderdeel van de verzorging.

Naast een gezonde voeding en een goed onderhouden leefomgeving, moet u regelmatig het uiterlijk en het gedrag van uw doosschildpad controleren.

Schildpadden schildpadrot is een ernstige aandoening die fataal kan zijn als niet onmiddellijk de juiste zorg wordt besteed.

In dit artikel zullen we de symptomen van schildpadrot en de onderliggende oorzaken onderzoeken en hoe u kunt voorkomen dat dit met uw waterschildpad gebeurt.

Wat is schildpadden schildrot?

Schildpadden schildrot is een aandoening waarbij bacteriën of schimmels de bloedvaten in het schild van een schildpad infecteren. Het schildrot veroorzaakt kleine putjes en dus voetplekken in het schild van de schildpad en zorgt ervoor dat delen van het schild eraf vallen en de zenuwen en botten eronder blootleggen.

De bacterie die schildpadrot veroorzaakt, is afkomstig uit de omgeving van de doosschildpad, zoals vuil water of een onreine leefomgeving.

Deze bacteriën kunnen binnendringen via scheurtjes in het schild van de schildpad, waar ze groeien en een infectie vormen.

Schelprot kan zich zowel op de bovenste helft van het schild, het kopborststuk, als op de onderste helft van het schild, het plastron, voordoen.

Om de bacteriën die schildpadrot veroorzaken weg te houden, is het van vitaal belang om een schone omgeving voor uw doosschildpad te handhaven.

Dit houdt in dat u de leefomgeving van uw waterschildpadden regelmatig schoonmaakt en beschimmeld strooisel verwijdert, en dagelijks schoon zoet water verstrekt.

Wat zijn de symptomen van doosschildpadden schildrot?

Sommige ziekten bij doosschildpadden zijn moeilijk vast te stellen vanwege de subtiele waarschuwingssignalen.

Maar als u uw schildpad regelmatig inspecteert, kunt u gemakkelijk tekenen van schildpadrot herkennen.

De symptomen van schildpadrot zijn onder andere een rode verkleuring van delen van het schild, een slechte geur, slijm op het schild, en schilfering van de buitenste lagen keratine, de zogenaamde scutes.

Bij een gezonde schelp zitten de scutes stevig aan het bot vast, maar als er sprake is van schelprot, komen deze scutes er snel af.

Als u verwondingen aan het schild van uw doosschildpad ziet, zoals sneden of scheuren in de schaal of het plastron, moet u de toestand van uw schildpad zorgvuldig controleren.

Houd het schild van uw waterschildpad zo schoon mogelijk om te voorkomen dat bacteriën of schimmels onder de keratinelaag binnendringen en een infectie veroorzaken.

Wanneer schildpadden ziek worden, zullen ze vaak stoppen met eten en lusteloos worden.

Aandacht voor de eetgewoonten en het gedrag van uw schildpadden is van vitaal belang, want elke verandering in deze gedragingen zal u onmiddellijk waarschuwen voor een zieke schildpad.

Wat zijn de oorzaken van schildrot?

De belangrijkste oorzaak van schildrot zijn bacteriën of schimmels, die in barsten in het schild terechtkomen, hetzij in het schild of in het plastron, waar ze vervolgens in de bloedbaan van de schildpad terechtkomen.

Snijwonden in het schild van een schildpad kunnen het gevolg zijn van een beet van een andere schildpad in het verblijf of van scherpe voorwerpen in de leefomgeving waarover de schildpad kan zijn gekropen.

Het schild van een doosschildpad kan barsten vertonen ten gevolge van een te lage temperatuur of vochtigheidsgraad in de leefomgeving.

De luchtvochtigheid in het verblijf van de doosschildpadden moet tussen 60-80% liggen.

Een te hoge vochtigheid, vooral in combinatie met een te koude omgeving, kan problemen veroorzaken voor uw schildpad.

De omgevingstemperatuur van de leefruimte moet tussen 32°C graden zijn, en u dient een 75-100 Watt warmtelamp boven de leefruimte te plaatsen om uw doosschildpad een warme plek om te zonnebaden te geven.

Onrein water is ook een oorzaak van schildpadrot, omdat schadelijke bacteriën of schimmels uit het water snel kunnen binnendringen in sneetjes of barsten in het schild van je waterschildpadden, vooral in het plastron.

Beschimmeld strooisel en een anderszins vuile omgeving kunnen bacteriën en schimmels kweken die schadelijk zijn voor uw doosschildpad.

Verwijder uitwerpselen of niet opgegeten voedsel en zorg elke dag voor vers, schoon water.

Maak eens per maand een grondige schoonmaakbeurt van de leefomgeving door alles in de bak te wassen en te drogen en vervolgens het substraat te verwijderen en te vervangen.

Zorg ervoor dat u alle scherpe voorwerpen verwijdert die uw doosschildpad in zijn leefomgeving kan tegenkomen om te voorkomen dat hij zich per ongeluk snijdt of schramt.

Als je meer dan 1 doosschildpad hebt schildpad, is het goed ze in het oog te houden, vooral wanneer een nieuwe schildpad in het verblijf wordt geïntroduceerd.

Schildpadden kunnen agressief tegen elkaar worden wanneer ze voor het eerst worden geïntroduceerd, wat kan leiden tot snijwonden en barsten in het schild van de schildpadden als gevolg van bijten en krabben.

Hoe moet u schildpadden schildrot behandelen?

Als dit de eerste keer is dat u te maken krijgt met schildrot bij doosschildpadden, of als er pus of kleverige plekken op het beschadigde schild zitten en uw schildpad lusteloos is en niet eet, moet u zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen.

Uw doosschildpad kan meer gespecialiseerde zorg en injecteerbare antibiotica nodig hebben, vooral als de infectie de bloedbaan van de schildpad heeft bereikt.

Als de sneetjes of scheurtjes zeer oppervlakkig en droog zijn, en uw doosschildpad eet nog steeds en gedraagt zich normaal, dan zijn er stappen die u kunt ondernemen om doosschildpadden schildrot thuis te genezen.

De eerste stap in de behandeling van schildpadrot is uit te zoeken wat de oorzaak is en het probleem op te lossen.

Zorg ervoor dat de schildpad schoon water heeft om te drinken en maak zijn verblijf grondig schoon, waarbij u erop let dat u alles wat scherp is en de verwonding aan het schild veroorzaakt heeft, verwijdert.

Als je 2 schildpadden hebt die met elkaar vechten, moet je ze van elkaar scheiden.

De volgende stap is, de schildpad zo droog mogelijk te houden, behalve wanneer u haar schild schoonmaakt.

Dit vermindert de kans dat de schildpad wordt blootgesteld aan bacteriën of schimmels, waardoor het rotten van het schild verergert.

De schildpad moet droog gehouden worden tot zijn schild goed kan genezen.

Geef uw doosschildpad een bad en schrob het schild voorzichtig met een zooltandenborstel om vuil te verwijderen.

Als er losse stukjes keratine zijn, moet u die heel voorzichtig verwijderen.

Denk eraan, schilden die aangetast zijn door schildrot laten vrij gemakkelijk los, terwijl gezonde schilden stevig aan het bot vastzitten.

Nadat uw schildpad droog is, brengt u een verdunde betadine-oplossing op het schild aan om eventueel achtergebleven bacteriën te doden.

Dit zal het genezingsproces versnellen.

U moet meerdere malen per dag een antibioticacrème op de geïnfecteerde delen van het schild aanbrengen.

De beste keuze is zilversulfadiazinecrème, waarvoor een recept nodig is.

Een drievoudige antibioticacrème uit uw plaatselijke winkel werkt ook.

Alle stappen van deze behandeling moeten een- of tweemaal per dag worden uitgevoerd tot het schild van de schildpad genezen is.

Als op enig moment in deze thuisbehandeling het schildrot niet lijkt te genezen of als uw schildpad ziektesymptomen vertoont zoals gezwollen ogen, lusteloosheid en slechte eetlust, moet u onmiddellijk hulp van een dierenarts inroepen.

Welke andere ziekten komen vaak voor bij doosschildpadden?

Veel voorkomende ziekten bij doosschildpadden zijn vitamine A gebrek, ademhalingsproblemen, abcessen en parasieten.

Vitamine A gebrek wordt veroorzaakt door een verkeerde voeding van uw waterschildpad.

Waterschildpadden hebben variatie in hun voeding nodig om er zeker van te zijn dat aan hun voedingsbehoeften wordt voldaan.

Een tekort aan vitamine A veroorzaakt veranderingen in de buitenste huidlaag en de slijmklieren en membranen die de mond, nieren, ogen en bovenste luchtwegen bekleden.

Symptomen van een tekort aan vitamine A zijn lusteloosheid, gebrek aan eetlust, opzwellen van oogleden of oren, nierfalen en aandoeningen van de luchtwegen.

Ziekten aan de luchtwegen worden veroorzaakt door een tekort aan vitamine A, zoals hierboven vermeld, of door bacteriën.

Tekenen van een infectie van de luchtwegen zijn bellen in de bek, neus en ogen van de schildpad en lusteloosheid, gebrek aan eetlust, piepende ademhaling en ademhalen met open bek.

Abcessen bij doosschildpadden houden ook verband met een tekort aan vitamine A.

Deze abcessen komen vaak voor in de oren van de schildpadden en doen zich voor als grote gezwollen plekken aan de zijkanten van de kop achter de ogen van de schildpad.

Parasieten, zoals rondwormen, lintwormen en zuigwormen, worden veroorzaakt door verkeerde voeding, een vuile leefomgeving, of ze kunnen worden doorgegeven van een andere geïnfecteerde schildpad in de leefomgeving.

Over het algemeen veroorzaken parasieten geen symptomen totdat ze ernstig zijn geworden.

Tekenen van parasitaire infecties bij doosschildpadden zijn diarree, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies.

Indien u tekenen van één van deze ziekten bij uw doosschildpadden opmerkt, moet u zich zo snel mogelijk door een dierenarts laten behandelen voor een juiste diagnose en behandeling.

De volgende tabel toont veel voorkomende ziekten bij doosschildpadden schildpadden, samen met hun symptomen, voor een handige referentie.

Veel voorkomende ziekten bij doosschildpadden Symptomen
Schildrot Snijdingen, scheuren of putjes in het schild of plastron, rode afscheiding, slijmerige plekken op de schaal, schilfers die afschilferen, onaangename geur
Vitamine A-tekort Lethargie, gebrek aan eetlust, zwelling van de oogleden of oren, nierfalen, aandoeningen van de luchtwegen
Luchtwegaandoeningen Bellen in de mond, neus en ogen, lethargie, verlies van eetlust, piepende ademhaling, ademen met open mond
Abcessen Grote gezwollen gebieden aan de zijkanten van het hoofd achter de ogen
Parasieten Diarree, verlies van eetlust, gewichtsverlies

Als u merkt dat uw doosschildpad een van deze symptomen vertoont, moet u zo snel mogelijk de juiste medische behandeling door een dierenarts zoeken.

Elke vertraging in de behandeling kan fataal zijn voor uw schildpad.

Hoe kunt u schildpadden schildrot en andere ziektes voorkomen?

Het onderhouden van een schone leefomgeving voor uw doosschildpadden is de sleutel tot het voorkomen van schildrot en andere ziektes.

Uitwerpselen en niet opgegeten voedsel moeten dagelijks uit de leefomgeving worden verwijderd, samen met het verstrekken van schoon zoet water.

Eenmaal per maand moet u de leefruimte grondig reinigen door alles in de leefruimte te verwijderen, te wassen en te laten drogen.

Beschimmeld of anderszins bevuild substraat moet worden verwijderd en vervangen door vers substraat.

Alle scherpe voorwerpen die het schild van de doosschildpad kunnen beschadigen, met name het plastron, dienen eveneens uit het verblijf te worden verwijderd.

Indien 2 schildpadden in hetzelfde leefgebied agressief zijn ten opzichte van elkaar, dient u ze van elkaar te scheiden om verwondingen aan hun schild door bijten of krabben te voorkomen.

Zorg voor een UV-lamp boven het verblijf om ervoor te zorgen dat uw doosschildpad een plaats heeft om warm en droog te worden.

UVB-verlichting is essentieel voor doosschildpadden om calcium te verwerken, waardoor ze gezonde botten en de groei van hun schild kunnen behouden en metabole botziekte kunnen voorkomen.

Het voeden van uw doosschildpadden met een gevarieerd dieet van vlees, groenten en fruit is essentieel om voedingstekorten, die tot ziekte kunnen leiden, te voorkomen.

Het dieet van een doosschildpad moet voor een goede gezondheid bestaan uit 60% vlees, 30% groenten en 10% fruit.

Hoe kan je het verschil zien tussen een doosschildpad die vervelt en schildpadrot?

Het is gemakkelijk om het verschil te zien tussen een doosschildpad die vervelt en schildpadrot, omdat doosschildpadden hun schild niet afwerpen.

Onder de oude scutes groeien nieuwe scutes, en een schildpad zal deze scutes zijn hele leven behouden.

Door dit proces kan het schild meegroeien met het lichaam van de groeiende schildpad.

Dofferschildpadden verliezen echter van tijd tot tijd hun huid, wat een volkomen normaal proces is.

Je moet deze huid nooit van het schildpaddenlijf verwijderen, omdat dit verwondingen kan veroorzaken.

Laat uw doosschildpad gewoon zelf vervellen en verwijder de stukjes huid die u in de leefomgeving vindt.

Conclusie

Schildpadrot is een veel voorkomende en soms ernstige aandoening bij doosschildpadden.

Door regelmatig het uiterlijk en gedrag van uw schildpadden te observeren, kan schildpadrot worden opgespoord en behandeld voordat het te ernstig wordt.

Een goed onderhoud van de leefomgeving en een evenwichtige voeding helpen schildrot en andere ziekten bij waterschildpadden te voorkomen, zodat uw huisdier een lang en gelukkig leven heeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *