Hoeveel Baby’s Kunnen Slangen Hebben?

Hoeveel baby’s kunnen slangen krijgen? Hebben slangen altijd evenveel nakomelingen?

Krijgen verschillende soorten slangen allemaal op dezelfde manier jongen?

Of je nu overweegt met je slang te gaan fokken of dat je gewoon een eigenaar bent die meer over je huisdier te weten wil komen, voortplanting is een essentieel onderdeel van de gezondheid van slangen.

Je vraagt je misschien af:

Hoeveel baby’s kunnen slangen krijgen?

Nesten van slangen kunnen variëren van 1 tot 150 baby’s, afhankelijk van verschillende genetische en omgevingsfactoren zoals de soort en het aantal natuurlijke roofdieren.

Hoeveel baby’s kunnen slangen per soort krijgen?

Slangen planten zich in verschillende tempo’s voort, afhankelijk van hun soort, de manier waarop ze bevallen en de omgeving waarin ze leven.

De volgende tabel toont 8 verschillende slangensoorten en hun gemiddelde worpgrootte.

Tabel van slangen en gemiddelde nestgrootte

Slangensoorten Gemiddelde nestgrootte
Anaconda 80
Koningspython 6
Zwarte mamba 6 tot 25
Boa constrictor 20 tot 60
Graanslang 12 tot 34
Diamondback waterslang 40 of meer
Kousebandslang 20 tot 40
haakneusslang-slang 15 tot 25
Madagaskische grondboa 6
Ratelslang 10

Het grootste bekende nest was van een moeder pofadder die 156 baby’s ter wereld bracht!

Waarom hebben slangen verschillende aantallen baby’s?

Slangen met minder natuurlijke vijanden hebben meestal kleinere aantallen nakomelingen.

Kogelpythons hebben bijvoorbeeld een verwachte levensduur van 20 tot 30 jaar.

Zij hebben weinig natuurlijke vijanden en hebben daarom een hoger overlevingspercentage van hun nakomelingen.

Korenslangen daarentegen hebben een verwachte levensduur van slechts 5 tot 8 jaar en hebben veel natuurlijke vijanden.

Zij baren een groter aantal nakomelingen om de overlevingskansen te vergroten.

Hoe worden babyslangen geboren?

Slangen worden op 3 manieren geboren: uitgebroed uit eieren buiten de moeder, uitgebroed uit eieren binnen de moeder, of levend geboren zonder ei.

Eierleggende slangen leggen eieren en laten die tot ontwikkeling komen, of ze houden ze in hun lichaam tot hun baby’s uitkomen.

Levende geboorte

Ongeveer 30% van de slangen brengt levende jongen ter wereld.

Levendgeborenheid – een echte geboorte zonder eieren – is uiterst zeldzaam bij slangen.

Meestal vindt de levendgeboorte bij slangen plaats via een proces dat ovovivipariteit wordt genoemd.

Een moederslang heeft wel eieren, maar ze bewaart ze veilig in haar lichaam tot ze klaar zijn om uit te komen.

Ovovivipariteit heeft zich in de loop der tijd bij slangen ontwikkeld en past zich aan aan de beperkingen van de omgeving.

Waterslangen, bijvoorbeeld, komen niet vaak aan land.

Een moeder kan de zich ontwikkelende eieren in zich houden en haar dagelijkse routine in het water voortzetten, waardoor onnodige risico’s worden vermeden.

Ovovivipariteit beschermt de pas uitgekomen slangen ook tegen roofdieren.

Een volgroeide moeder slang is veel beter in staat om zichzelf en haar baby’s te verdedigen.

In ons artikel over levendbarende slangen vind je foto’s van de verschillende slangensoorten en leuke weetjes over levendbarende slangen, mocht je geïnteresseerd zijn.

Eieren

De meeste slangen komen uit een ei met een harde schaal dat zich buiten het lichaam van de moeder bevindt.

Voor eierloosheid – het leggen van onderontwikkelde eieren – moet de moeder haar eitjes op een veilige plaats leggen waar roofdieren ze waarschijnlijk niet zullen vinden.

Als de moeder een vochtig, koel en veilig hol of uitloper vindt, zijn haar baby’s beter beschermd en hebben ze meer kans om volwassen te worden.

Hoeveel baby’s krijgen slangen als eitje in vergelijking met levend geboren nakomelingen?

Levendgeboren slangen krijgen meer baby’s tegelijk.

Ze krijgen gemiddeld 11 baby’s per worp, terwijl uit eieren gemiddeld zeven baby’s komen.

Een legsel eieren ontwikkelt zich echter tot slangenpups, die gemiddeld 20% groter zijn dan levend geboren slangen.

Aangezien levend geboren slangen in de moeder worden gehouden tot ze geboren worden, hoeven ze niet groot te zijn.

Wanneer baby’s uit een ei komen, moeten ze zich onmiddellijk verdedigen omdat ze onbeschermd zijn.

Daarom zullen ze zich in het algemeen in het ei verder ontwikkelen voordat ze uit het ei komen.

We hebben een artikel over hoe slangen zichzelf beschermen als je daar meer over wilt weten.

Hoe overleven jonge slangen?

Lls baby’s geboren worden, overleven ze tot hun eerste vervelling op de voedingsstoffen uit hun eidooier.

Na hun eerste vervelling beginnen ze te jagen op hun prooi.

Alle baby-slangen worden volledig ontwikkeld geboren en hebben geen training of opvoeding nodig.

Van hen wordt verwacht dat ze vanaf het begin voor zichzelf zorgen.

Slangen hebben geen familie-eenheden zoals veel zoogdieren – de meeste slangen zijn eenlingen.

Wat is de overlevingskans van babyslangen?

Niet alle jongen overleven tot ze volwassen zijn. Overleven hangt af van verschillende factoren, waaronder:

  • De prevalentie van natuurlijke roofdieren
  • Hoeveel contact is er met mensen
  • De hardheid van de seizoensomstandigheden
  • De gezondheid van de moeder
  • De beschikbaarheid van prooien

Er is een variatie in overlevingspercentages van soort tot soort en van seizoen tot seizoen. Slangen met meer roofdieren zullen het risico om een ​​prooi te worden tegengaan door grotere aantallen baby’s te krijgen, wat de overlevingskansen verhoogt.

Met veranderende omgevingsomstandigheden en vanwege onnatuurlijke roofdieren zoals mensen, worden sommige slangensoorten echter bedreigd. Hun populaties nemen af ​​omdat er te veel factoren zijn waar ze geen controle over hebben.

De overleving van noordelijke dennenslangen

Noordelijke dennenslangen zijn een voorbeeld van een soort die een populatievermindering doormaakt. Een langetermijnstudie uitgevoerd in New Jersey tussen 1986 en 2017 bewijst dat mensen het natuurlijke leefgebied van deze slangen aanzienlijk hebben verminderd.

Dit heeft een diepgaand effect gehad op het aantal populaties dennenslangen in het noorden en hun vermogen om zich voort te planten. Gemiddeld komt jaarlijks een kwart van alle gelegde eieren daadwerkelijk uit.

Van die uitgekomen baby’s bereikte slechts 10% van alle vrouwelijke noordelijke dennenslangen eenagevan 3 jaar, wat het vroegste is dat een slang geslachtsrijp zou zijn. Dit betekent dat elk jaar maximaal een tiende van de vrouwelijke slangenpopulatie zich kon voortplanten.

Dit heeft, niet verwonderlijk, geleid tot een daling van de populatieaantallen van de slangen. Ze hebben een hoger reproductie- en overlevingspercentage nodig om hun huidige populatie te behouden.

Conclusie

Nu weet je meer over wat je kunt verwachten met hoeveel baby’s slangen kunnen krijgen. Slangen hebben verschillende aantallen baby’s, afhankelijk van hun soort, de methode van bevallen, het aantal natuurlijke roofdieren en andere omgevingscondities waar ze geen controle over hebben.

Slangen hebben hun geboortestrategieën in de loop van de tijd ontwikkeld om betere overlevingskansen van hun nakomelingen te garanderen. Snelle veranderingen in het milieu, zoals mensen die natuurlijke leefomgevings vernietigen, kunnen echter een diepgaande invloed hebben op het overleven van slangen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *